Make your own free website on Tripod.com

Dgaba von Shangri-la

Dgaba is daughter of Nagu (ch. Du-Tsi Nagu Khatakhyi) and lives with her parents in kennel Shangri-la in Hungary.

We have visited her, when we took her younger brother Shagy (E'Rgyal-Bu Shangri-la) to his new home in CR.

Dgaba je dcerou Nagu (ch. Du-Tsi Nagu Khatakhyi)  a žije se svými rodiči v chovatelaské stanici Shangri-la v Maďarsku.

Navštívili jsme ji, když jsme jeli vyzvednout jejícho mladšího bratříčka Shagyho (E'Rgyal-Bu Shangri-la)  a odvézt jej do jeho nového domova v Teplicích.

Dgaba is a proud mother of new born puppies of "H" litter in kennel von Shangri-la
Dgaba se stala novopečenou maminkou vrhu "H" v chovatelské stanici von Shangri-la
born on15 December, 2004 / štěňátka se narodila 15.prosince 2004

Father/Otec:
HSCH, HGRCH,HCH,HJCH,MKSZHJCH
Rozsdás Halász Adeptus Ad Astra

6xHPJ - 20xCAC - 5xRes.CAC - Res.CACA - 5xCACIB - 3xRes.CACIB - HDGY - Res.BIS - 2000 Év Derby Kanja - Alpok Adria Kupa győztes - 5xHFGY - CH-ok CH-ja II. - 3xMKSZ HPJ - 2xMKSZ CAC - MKSZ HFGY - MKSZ Res.BOG - MKSZ HDGY - MKSZ CH I.

More info of Astra/více info o tatínkovi vrhu: http://rozsdashalasz.freeweb.hu


More info about puppies:
více iformací o štěňátkách
http://shangri-la.freeweb.hu/english.htm

Father - Otec: Ch. Du-tsi Nagu Khatakhyi
Mother - Matka: Jch. Ishadara Tashi-Bodjul
Breeder - Chovatel: Robert Turak, kennel
Shangri-la, Hungary

Visit page of her litter-brother Djegis, who lives in CR also.
Navštivte stránky jejího brášky Djengis, který žije v také v Čechách.

 

     

 


Puppies E-litter Shangri-la, Dgaba and Dongo Khatakhyi
Štěňata E-vrh Shangri-la, Dgaba a
Dongo Khatakhyi

Dgaba and Dongo Khatakhyi
Dgaba a
Dongo Khatakhyi

Dgaba, her mother Ishadara and Dongo
Dgaba, její maminka Ishadara a Dongo

Dgaba

Dgaba - 8 months - 8 měsíců

Dgaba - 8 months - 8 měsíců
Dongo was plaing many games with Dgaba. And although he is his uncle (Nagu's brother), he also tried to "mate" her:-)) Dongo se se svou neteřinkou hezky hrál, ale ačkoli je její vlastní strýček (Nagu je jeho bratr) tak by si dal rict i jako její ženich:-))