Make your own free website on Tripod.com
Shagy alias E'Rgyal-Bu von Shangri-la came to his new home in March 2004. His new Family lives in Teplice, CR and owns already his uncle Dongo alias Dong Po-nya Khatakhyi.

At this page you will find pictures of them. First are pics made in the Shangri-la kennel in Oroshaza, HU, where we were for picking him up from his parents and breeders.

Shagy alias E'Rgyal-Bu von Shangri-la přišel do svého nového domova v březnu 2004. Žije teď se svou novou rodinou a svým strýčkem Dongem alias Dong Po-nya Khatakhyi v Teplicích.

Na těchto stránkách budete nacházet nejnovější fotky a informace z jeho života. Pro začátek se podívejte na obrázky z jeho odjezdu z Oroshazy v Maďarsku, kde žijí jeho rodiče a chovatelé.

Father - Otec: Ch. Du-Tsi Nagu Khatakhyi Mother - Matka: Jch. Ishadara Tashi-Bodjul
Breeder - Chovatel: Robert Turak, kennel Shangri-la

Shaggy in age of 10 months - Shaggy ve věku cca 10 měsíců

These pictures were made in December 2004 - Tyto obrázky byly nafoceny v prosinci 2004
Shaggy's breeders came to Czech Republic, so he was brought to show himself, grown up:-)
Shaggyho chovatelé přijeli do ČR pro nové štěňátko a tak se Shaggy přijel ukázat, jak vyrostl:-)
And also pictures of his best friend Dongo A také pár fotek jeho nerozlučného kamaráda Donga

 

Dongo and Shaggy
are really best friends
Dongo a Shaggy
jsou opravdu nejlepší kamarádi
On the Alpin Mountin Trip Na horské alpské výpravě
Shaggy on the first SHOW - July 2004 Shaggy na první výstavě v červenci 2004
Tibetans are real natural breed:-)) Tibeťané jsou opravdu přírodní plemeno:-))
Home sweet home Pohodička domovaVisit pages of
E-litter Shangri-la and see his brothers and sisters.
Navštivte stránky
E-vrhu Shagri-la a uvidíte jeho brášky a sestřičky


Dongo and puppies - Dongo a štěňátka


Dongo + puppies

Dongo and Dgaba (older siste of Shagy)
- Dongo a Dgaba (starší sestra Shagyho)

Dongo and puppies - Dongo a štěňátka

Puppies, Dgaba and Dongo - Štěňata, Dgaba a Dongo

Dgaba

Puppies, Dgaba and Dongo - Štěňata, Dgaba a Dongo

Reunion of two Khatakhyi brothers - Nagu and Dongo Khatakhyi
Stkání dvou bratrů Khatakhyi - Nagu a Dongo

They have to be sure, they have the same blood:-))
Musí se ujistit o svém pokrevním příbuzenství:-))

This is not really show condition - Tibetans are not dogs for rainy and dusty weather:-))
Ale na výstavu by takhle rozhodne nemohli... Tibeťan není pes do blátivého počasí:-))

Nagu must let know Dongo, who is here the Lord of the House:-))
Nagu musel nechat Donga vědět, kdo je tady pánem domu:-))

But Dongo gave hin stright answer:-))
Ovšem Dongo rázně odpověděl:-)

So, Nagu decided, that Dongo is not an Enemy and let him play with his girls Ishadara and Dgaba (their daughter).

Takže Nagu se nakonec rozhodl, že Dongo není nepřítel a dovolil mu hrát si s Ishadarou a jejich dcerou Dgabou.


Dgaba, Ishadara, Dongo

Dgaba shown us her statue!!!
Dgaba se nám předvedla v postoji!!!
(8 months - 8 měsíců)


Every visit is an opportunity for some games:-))
Každá návštěva je dobrou příležitostí ke hře:-))


But still Nagu must guard his own area:-))
Ale stále si Nagu musí hlídat své území:-))

Especially when Dongo is trying to "rape" Dgaba:-))
Obzvláště, když se Dongo pokouší "znásilnit" Dgabu:-))

The safiest place are hands of good owner
Nejbezpečnějším místem je pak páníčkova náruč

Even Ishadara is not safe from Dongo's temptings:-))
Dokonce ani Ishadara není uchráněna Dongových pokoušení:-))

Last Games with brothers and sisters:-(
Poslední hry s bratříčky a sestřičkami:-(


Shagy and his brother Pyimo are running out of the Puppy Pen, sisters are wathing..
Shagy a jeho bratr Pyimo vybíhají ze štěněcího pelíšku, následováni sestřičkami.


Tries to bite even Dongo:-))
Zkouší kousat dokonce i Donga:-))

Shagy is leaving home:-((
Shagy opouští domov:-((

Shagy with his new owner Anicka Drozdova
 Shagy se svou novou paničkou Aničkou Drozdovou


Look back to his gone home:-))
Pohled zpátky k opouštěnému domovu:-))


And with Dongo and his owner Jindra Drozdova
A s Dongem a jeho paničkou Jindrou Drozdovou


But he won't be alone, he is following his friend and uncle Dongo:-)))))
Ale on nebude sám, následuje svého kamaráda a strýčka Donga:-)))))

Pictures from his young puppy age
Obrázky z raného mládí

E'Rgyal-Bu
Prince - Princ
!find more his pictures on his page!
Více obrázků najdete na
jeho stránce

 
8 weeks - 8 týdnů   8 weeks - 8 týdnů

11 weeks - 11 týdnů

11 weeks - 11 týdnů

Rgyal-Bu found his new
home by his uncle Dongo
here in Czech Republic.
More his pictures and other
info you will find at his 
own page

Rgyal-Bu našel svůj domov 
v Čechách u svého strýčka
Donga. Více obrázků a
dalších informací najdete
na jeho
vlastních stránkách.


11 weeks - 11 týdnů